DERS VE ETKİNLİKLER

Anadil etkinliği çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, iletişim becerilerini artırmak, duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etmeyi kolaylaştırmak için yapılır. Şiirler, bilmeceler, tekerlemelerle çocuğun zevkli ve eğlenceli vakit geçirmesi de sağlanır.
Her hafta etkinliğimiz doğrultusunda seçilen konu ile ilgili bir deney yapılır. Doğal bahçemizde fen ve doğa etkinlikleri köşemizdeki materyallerle incelemeler yapılır. Yaparak- yaşayarak gözlem ve deney yoluyla konu ile ilgili bilgi ve becerileri gelişir.
Bahçe oyunları çocukların motor kaslarını geliştirdiği, eğlenceli araç gereçlerle ( kaydırak, tahterevalli, bisiklet sürme vb.) mutlu zaman geçirdiği önemli bir aktivitedir.
Erken çocukluk dönemi , çocuklarda temel hareket becerilerin kazanılmasında kritik derecede önemlidir. Okul öncesi eğitiminde, beden eğitimi gerektiği kadar önemsenmemekte . Oysa ki çocuklarda yürüme, koşma, atlama gibi temel hareketler yanında eğilmek, bükülmek, bir nesneyi fırlatmak gibi becerilerin erken dönemden itibaren desteklenmesi diğer gelişim alanlarını da doğrudan etkilediği için büyük önem arz etmektedir.
Okul öncesi eğitimin amaçlarından bir diğeri de çocuğun yaratıcılığının geliştirilmesidir. Sanat; bir insanın duygu ve düşüncelerini en güzel ifade ettiği yoldur. Sanat eğitimi bireye çocukluktan başlayarak akıl yürütme, yaratıcılığını geliştirme, hayal kurma, analitik düşünme, el, zihin ve göz koordinasyonu geliştirme, gibi becerileri kazandırır.
Okul öncesi dönem okuma-yazma yeteneklerinin gelişmesi açısından en önemli dönemdir. Okul öncesi eğitimde çocuklar, dil işlevlerini model alacak şekilde iletişim kurduklarında sözlü ve yazılı dil arasındaki bağı daha iyi anlayabilmektedirler. Sınıflarda konuşma, okuma, yazma, oynama ve dinleme etkinliklerinin yapılacağı ortamlar oluşturularak çocukların okuma- yazmaya yönelik istekleri artırılabilmektedir.
Zeka oyunları zihinsel gelişim evrelerini desteklemektedir. Çocukların seviyelerine, ilgi alanlarına ve yaş gruplarına uygun çalışmalarla ( puzzle, bul-tak, eşleştirme, tangram, resimli kartlarla çalışmalar vb.) bu aktiviteyi eğlenceli hale getirmekteyiz.
Çocukların çok sevdiği, oynarken zevk aldığı aynı zamanda motor hareketlerini geliştirdiği çok eğlenceli bir aktivitedir
Çocuklarımızın, besinlerin bize ne gibi faydaları var?, hangi yemek nasıl pişer?,nasıl hazırlanır?, tadı nasıldır? gibi soruları yaparak ve yaşayarak cevapladıkları zevkli ve eğlenceli bir aktivitedir. Aktivite sonunda hazırlanan yiyecekler afiyetle yenir.
Oyun, çocuğun yaşamındaki en önemli öğrenme metodu ve dış dünyayı tanıma şeklidir Bu sayede sosyal iletişim becerileri gelişmektedir. Serbest oyun etkinliğimizde çocuklarımız kendi ilgi alanlarına göre seçtikleri oyun bölümlerinde arkadaşlarıyla birlikte gurup sorumluluğunu alarak oynarlar. Kurallı oyun etkinliğinde çocuklarımız öğretmen eşliğinde kurallı oyunlar oynarlar.
Müzik, çocukların bütün alanlarda öğrenmesine katkı ve yeni bir bakış açısı sağlamakta, müzik çalışmalarına katılan, yaratan, üreten çocuk kendisi ile gurur duymakta, başarı duygusunu tatmaktadır ve böylece çocukların kendilerine güvenleri ve özsaygıları artmaktadır. Okul öncesi dönemde; şarkı söylemenin yanı sıra ses dinleme ve ayırt etme, ritim çalışmaları, müzikli öykü, yaratıcı hareket ve dans gibi etkinlikler müzik etkinlikleri içerisinde yer almaktadır.
Çocuklarımızın çizgi film, belgesel gibi eğitici öğretici ve aynı zamanda eğlenceli olan sosyal alan aktivitelerinden bir tanesidir.
Ailede olduğu gibi okulda da değerler eğitiminin yaşantıların bir parçası haline getirilerek verilmesi (oyun, drama, resimli hikaye kitapları, masallar vb. ile.) en uygun olan yoldur. Erken çocukluk döneminde toplumumuzun ve evrensel değerlerin ( saygı, sevgi, hoşgörü, yardımseverlik, dürüstlük, empati vb.) kazanılması amaçlanmaktadır.